thùng mica dùng cho nhiều mục đích


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Thời gian đặt hàng thùng mica đựng phiếu bầu cử, thùng mica để quyên góp, hộp đựng tiền ủng hộ của khách hàng, hộp đựng tiền quyên góp cho chương trình từ thiện ở trường hoc, hộp đựng tiền ở các cơ quan, công ty,…ở công ty chúng tôi trong khoảng 2 đến 3 ngày. Chính sách giao hàng hộp dùng để đựng tiền tips của khách hàng, hộp đựng tiền ủng hộ của khách hàng, hộp đựng tiền quyên góp cho chương trình từ thiện ở trường hoc, hộp đựng tiền ở các cơ quan, công ty,…của công ty chúng tôi tùy theo khách hàng, quý khách có thể đến lấy hàng tại công ty chúng tôi hoặc cũng có thể nhận hàng tại địa chỉ của quý khách đều được.
 

Viết bình luận