Biển chức danh bằng đồng


 

 
Biển chức danh bằng đồnglà mẫu biển chức danh để bàn thường được dùng trong các văn phòng làm việc của các văn phòng của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước ủy ban phường xã, trong các trường học,... Biển chức danh bằng đồng được dùng để trên bàn làm việc của các cá nhân có một chức vụ nhất định trong bộ máy đó ví dụ như trong một công ty thì biển chức danh được sử dụng cho các vị trí lãnh đạo công ty như giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng các bộ phận trong công ty này. Trong các cơ quan trường học thường được sử dụng cho lãnh đạo trường học như hiệu trưởng, hiệu phó,…trong các ủy ban phường xã Biển tên chức danh để bàn mica dùng để đặt trên bàn làm việc của chủ tịch xã, chủ tịch huyện,…
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế của Biểnchức danh bằng đồng có nhiều thiết kế có thể là Biển tên chức danh để bàn mica uốn chữ L, Biển tên chức danh để bàn mica hình chữ A, Biển tên chức danh để bàn mica theo mẫu bộ đội, Biển tên chức danh để bàn mica đế gỗ in hoa văn trang trí sang trọng,…
 
 
 
 
 
 
 
 

Viết bình luận